Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.otomuayenerandevu.com  WEB SİTESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI HİZMETİ SAĞLAYAN KURULUŞ : ARAÇ MUAYENE VE RANDEVU TAKİP HİZMETLERİ ORTAKÖY – AKSARAY – TÜRKİYE AKSARAY DEFTERDARLIĞI ORTAKÖY VERGI DAIRESI

Telefon: +90(533) 488 97 92

Web Adresi: www.otomuayenerandevu.com

E-posta : [email protected]

ALICI Adı/Soyadı Varsa Ünvanı: …… Adresi : …..,

Telefon: ……,  E-posta: …..

MADDE 2- SÖZLESMENIN KONUSU: Is bu sözleşmenin konusu, Alicinin hizmeti sağlayan kuruluşa ait www.otomuayenerandevu.com web sitesinden elektronik form ortamında veya 0533 488 97 92 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alici, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakki konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.otomuayenerandevu.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLESME TARIHI: hizmeti sağlayan kuruluş tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha sözleşme alici tarafından …………. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.

MADDE 4- HIZMETiN TESLIMI, SÖZLESMENIN IFA YERI VE TESLIM SEKLI: Hizmet, alicinin teslimini talep etmis oldugu ………. adresinde …………’a teslim edilecektir.

MADDE 5- ÖDEME MASRAFLARI VE IFASI: Ödeme masrafları hizmeti sağlayan kuruluşa aittir. hizmeti sağlayan kuruluş, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse,teslimat masrafı hizmeti sağlayan kuruluşa aittir.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alicinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusunun mal/hizmet bedelini hizmeti sağlayan kuruluşa ödememesi halinde, Alici kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde hizmeti sağlayan kuruluşa göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: hizmeti sağlayan kuruluş, sözleşme konusu Hizmetin sağlam, eksiksiz, başvuru formunda belirtilen niteliklere uygun şekilde hizmet verilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu hizmet, farklı bir kişiye verilecek ise, hizmet alacak kisi/kurulusun hizmeti kabul etmemesinden hizmeti sağlayan kuruluş sorumlu tutulamaz. hizmeti sağlayan kuruluş, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alir. Hakli gerekçelerle hizmeti sağlayan kuruluş, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. hizmeti sağlayan kuruluş hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir.

MADDE 8- SÖZLESMEYE KONU HIZMETIN ÖZELLIKLERI: Hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.otomuayenerandevu.com adlı web sitesindeki hizmet tanitim sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- Hizmetin PESIN FIYATI: Hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELI FIYAT: Hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 11- FAIZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her halde % 30?dan fazla olamaz. Alici çalıştığı bankaya karşi 13.md. hükmünce sorumludur.

MADDE 12- PESINAT TUTARI: Hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13- ÖDEME PLANI: Alicinin, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alici ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alici arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alici, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14- CAYMA HAKKI: Alici, sözleşme konusu Hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 2 (iki) gün içinde cayma hakkini kullanabilir. Cayma hakkinin kullanılması için ayni süre içinde hizmeti sağlayan kuruluşa faks, e-posta veya 0533 488 97 92 telefon ile bildirimde bulunulması ve Hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve is bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.otomuayenerandevu.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, hizmet alınmadığının ispatlanması şarttır. Bu hakkin kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde masraf bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iptal edilir. Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakki nedeni ile iade edilen Hizmetin teslimat bedeli hizmeti sağlayan kuruluş tarafından karşılanır.

MADDE 15- TEMERRÜD HALI VE HUKUKI SONUÇLARI: Alici, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karsı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alici, borcun gecikmeli ifasından dolayı hizmeti sağlayan kuruluşnın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 16- YETKILI MAHKEME: Is bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

HİZMETİ SAĞLAYAN KURULUŞ: ARAÇ MUAYENE VE RANDEVU TAKİP HİZMETLERİ

ALICI

Adi Soyadı : ……Tarih : ……