Araçların muayene istasyonlarına getirilmesi esasları hakkında düzenleme

T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 13.10.2010 tarih ve 2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE sayılı Genelge ile araçların muayene istasyonlarına getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Genelge için burayı tıklayınız . Bu genelgenin getirdiği düzenlemelere uyulması amacıyla araçların muayene istasyonlarına getirilmesi ile ilgili yeni esaslar aşağıda paylaşılmaktadır.

Aracın herhangi bir muayene (Periyodik Muayene, Tadilat Sonrası Muayene, Tespit, Yola Elverişlilik, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ve Muayene Tekrarı) işlemi için Araç Muayene İstasyonu’na getirilmesi gerektiğinde, aracı getiren kişinin aşağıdaki durumlara göre uygun olan belgeleri temin etmesi rica olunur.

Trafik Zabıtası tarafından getirilen veya evrakla Zorunlu Muayeneye sevk edilen araçlar uygulama dışındadır.

Durum 1 : Ruhsat sahibi olduğum aracı muayeneye getiriyorum Herhangi bir vekaletname ya da yazı istenmemektedir.

Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
Birinci dereceden akrabalara (eş, anne, baba, kardeş, çocuk v.b.) ait araçlar için Durum 2 geçerlidir

Durum 2 : Muayeneye getirdiğim aracın ruhsattaki sahibi başka bir gerçek kişi

Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyona getireceğiniz ilk aracı ek bir belge olmaksızın muayene yaptırabilirsiniz.
İlk muayenesine götürmediğiniz bir aracı Muayene Tekrarı’na götürmeniz halinde, o takvim ayındaki vekaletnamesiz araç getirme hakkını kullanmış olursunuz.
Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın aynı ya da farklı takvim ayında yaptıracağınız Muayene Tekrarı ile vekaletnamesiz araç getirme hakkınızı yitirmemiş olursunuz.
Bir takvim ayı içerisinde belgesiz muayene ettirdiğiniz aracın farklı türde muayenelerini aynı takvim ayı içinde vekaletnamesiz olarak yaptırabilirsiniz.
Bulunduğunuz takvim ayı içinde istasyonlarda başka bir gerçek kişiye ait aracın muayenesini yaptırmış iseniz, ikinci araca ilişkin muayene talebinizde, ruhsatta belirtilen araç sahibinden alınmış noter onaylı vekaletname aslı gerekmektedir.
Vekaletname içinde bulunan yıl içinde düzenlenmiş olmalıdır.
Vekaletnamenin geçerlilik süresi dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir.
Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir; böyle bir durumda vekaletnamenin 1 yıllık geçerlilik süresi aşılabilir.
Vekaletname, bir kişiye ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir. Bu durumda farklı tarihlerde muayene olacak her bir araç için vekaletnamenin aynı takvim yılı içinde içinde alınmış olması şartı aranır.
Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları, isim ve soyisimleri belirtilmelidir.

Durum 3 : Çalıştığım, sahibi olduğum özel şirkete ait ya da şirketim tarafından uzun süreli kiralaması yapılan aracı muayeneye getiriyorum

Yanınızda T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
Şirket çalışanları, şirket tarafından hazırlanan ve şirketin temsil ve ilzama yetkilileri tarafından imzalanmış yetkilendirme yazısı ile istasyona gelmelidir. Yetkilendirme yazısı örnekleri için lütfen tıklayınız.
Yazı bulunduğu yıl içerisinde düzenlenmiş olmalıdır. Üzerinde tarih bulunmayan yazılar kabul edilmez.
Yazının geçerlilik süresi dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri ile Muayene Tekrar’ları yaptırılabilir.
Kuruluş muayene için vekil olarak tayin ettiği kişilerin kendi çalışanı olduğunu belirten bir ifadeyi (çalışanı, elemanı, yetkilisi vb.) yetkilendirme yazısına yazmalıdır.
Yazı birden fazla araç için, birden fazla kişi adına, her aracın hangi çalışan tarafından muayeneye götüreceği açıkça belirtilecek şekilde düzenlenebilir. Bu durumda farklı tarihlerde muayene olacak her bir araç için yazının son bir ay içinde alınmış olması şartı aranır.
Yazıda araç plakaları, plakasız araçlar için ise şasi numaraları açıkça belirtilmelidir.
Yazıda aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları, isim ve soyisimleri belirtilmelidir.
Yazıda şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası, yazıyı imzalayan kişinin adı, soyadı açıkça belirtilmelidir.
Yazının geçerliliği konusunda oluşan herhangi bir tereddüt halinde, muayene tarihinde geçerliliği bulunan şirket imza sirkülerinin veya şirket imza yetkililerini gösteren vekaletnamenin aslı ya da noter onaylı suretleri istenecektir.
Aracı muayeneye getiren kişilerin, yetki yazısında belirtilen kuruluşun çalışanı olmadığından şüphe duyulması durumunda, istasyon bu kişinin yazıda belirtilen kuruluşun çalışanı olduğunu kanıtlaması için ilave evrak isteyebilir.
Yazı yerine şirket yetkilileri tarafından, şirket çalışanlarına noter onaylı vekalet de verilebilir.
Vekaletname içinde bulunan yıl içinde düzenlenmiş olmalıdır.
Vekaletnamenin geçerlilik süresi dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir.
Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir; böyle bir durumda vekaletnamenin 1 yıllık geçerlilik süresi aşılabilir.
Vekaletname, şirkete ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir. Bu durumda farklı tarihlerde muayene olacak her bir araç için vekaletnamenin aynı takvim yılı içinde alınmış olması şartı aranır.
Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları isim ve soyisimleri belirtilmelidir.
Vekaletnamede şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.
Uzun süreli kiralaması yapılan (Operasyonel ya da Finansal kiralama) araçlar için;
Kiraya veren kuruluş tarafından aracı kiralayan kuruluş çalışanları adına yukarıdaki şartları yerine getiren bir yetki yazısı ya da vekaletname verilebilir.
Kiralayan kuruluş tarafından kendi çalışanlarına yukarıdaki şartları yerine getiren ve kiraya veren şirket bilgilerinin belirtildiği bir yetki yazısı düzenlenebilir.
Gerçek kişiye (Şahıs) kiralanan bir aracın,
Kiralayan kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde, kiraya veren kuruluş tarafından kiralayan kişi adına yukarıdaki şartları yerine getiren bir yetki yazısı verilebilir.
Kiralayan kişiden farklı bir kişi tarafından muayeneye getirilmesi halinde, kiraya veren kuruluş tarafından kiralayan kişi adına yukarıdaki şartları yerine getiren bir vekaletname verilebilir.
Aracın Şirket Ortağı ya da yetkilisi tarafından getirilmesi halinde;
Şirket ortağı ya da yetkilisi, muayene tarihinde geçerliliği bulunan şirket imza sirkülerinin aslı veya fotokopisini ya da şirket imza yetkililerini gösteren vekaletnamenin aslı ya da noter onaylı suretini ibraz edebilir.

Durum 4 : Çalışanı olmadığım özel bir şirket’e ait aracı muayeneye getiriyorum

Yanınızda T.C kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden biri olmalıdır.
Şirket tarafından, tarafınıza noter onaylı vekaletname verilmeli ve bu vekaletnamenin aslı ile istasyona gelinmelidir.
Vekaletname içinde bulunan yıl içinde düzenlenmiş olmalıdır.
Vekaletnamenin geçerlilik süresi dahilinde ilgili araç ya da araçların farklı türden muayeneleri yaptırılabilir.
Vekaletname ile muayeneye getirilen araçlar, muayene başarılı olana kadar vekaletnamede belirtilen kişi/kişiler tarafından muayeneye getirilebilir; böyle bir durumda vekaletnamenin 1 yıllık geçerlilik süresi aşılabilir.
Vekaletname şirkete ait birden fazla araç için, birden fazla kişi adına düzenlenebilir. Bu durumda farklı tarihlerde muayene olacak her bir araç için vekaletnamenin aynı takvim yılı içinde alınmış olması şartı aranır.
Vekaletnamede aracı muayeneye getirecek kişilerin T.C. kimlik numaraları isim ve soyisimleri belirtilmelidir.
Vekaletnamede şirket ünvanı, vergi dairesi ve numarası açıkça belirtilmelidir.

Durum 5: Resmi plakalı, konsolosluk tüzel kişiliği adına kayıtlı, belediyeye ait bir aracı muayeneye getiriyorum

(Kurumun kendisine veya başka bir kuruma ait resmi araç için)Kamu kurum ve kuruluşlarına kayıtlı resmi ve diğer (resmi hizmette kullanılan hususi araçlar) araçların muayenelerinde vekaletname/yetki yazısı aranmaz.
Konsolosluk tüzel kişiliği adına kayıtlı araçlar ile belediyelere ait olan araçlar resmi araç olarak değerlendirilir.
Belediyelerin kurduğu şirketlere ait araçlar veya bir hizmeti ifa etmesi için belediyeler tarafından kiralanan araçlar, resmi araç olarak değerlendirilmez. Bu tür araçlar sahiplik durumuna göre Durum 2,3 veya 4 kapsamında ele alınır.
Yanınızda T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı, pasaport ya da ehliyet gibi belgelerden birisi olmalıdır.
Yanınızda herhangi bir kamu kurumunda çalıştığınızı gösteren bir kurum kimlik kartı bulunmalıdır.