Periyodik tüvtürksi içeriğine geri dön

Muayeneye Engel Durumlar

tüvtürksinin yapılmasına engel her hangi bir husus tespit edildiğinde muayene işlemi yapılmaz.
tüvtürksi İçin Zorunlu Belgeler: Yasal zorunluluk kapsamında ve yukarıda listesi verilen belgelerin muayene öncesi ibraz edilememesi durumunda;
Yakıt veya Gaz Kaçağı: Muayene öncesi veya muayene işlemi sırasında tehlike arzedebilecek büyüklükte yakıt ya da gaz kaçaklarının tespit edilmesi halinde;
Yükseklik: Araç yüksekliğinin AİTM yönetmeliğine uygun olmaması, aracın muayene istasyonunun tavanına çarpma ihtimali olması durumunda;
Çalışmayan Araçlar: tüvtürk park sahasına gelmiş ancak muayene öncesi herhangi bir nedenden ötürü çalıştırılamamış araçlar;
Tehlikeli madde taşıyan araçlar: Tehlikeli madde ile kısmen veya tamamen dolu araçlar (yakıt tankeri, tıbbi atık taşıma araçları, vidanjör vb.)