Periyodik Araç Muayenesi içeriğine geri dön

Muayene Değerlendirilmesi

Araç Muayene İstasyonları’nda, periyodik muayenesi tamamlanan aracınızı, muayene raporu ile birlikte araç muayene uzmanımızdan teslim alabilirsiniz. Muayene raporu, aracın tesciline esas bilgilerle yapılan muayene sonucunda varsa tespit edilen kusurların belirtildiği belgedir. “Araç Muayene Raporu”na göre aracınız; “Kusursuz”, “Hafif Kusurlu”, “Ağır Kusurlu” veya “Emniyetsiz” olarak değerlendirilir.

Kusursuz: Yapılan muayene sonrasında araçta herhangi bir eksikliğin bulunmaması halidir.

Bu durumda, aracın ön bölümünde yer alan plakaya muayenenin geçerlilik süresini belirleyen etiket yapıştırılır.
“Trafik Belgesi” onaylanarak hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene tarihi yazılır.
Detaylı bir muayene raporu verilir.
Muayene raporunun bir sonraki muayene tarihine kadar saklanması gerekmektedir.

Hafif Kusurlu: Yapılan muayene sonrasında aracın, yeniden muayenesine gerek duyulmayan bir eksikliğin bulunması halidir.

Bu durumda, aracın ön bölümünde yer alan plakaya muayenenin geçerlilik süresini belirleyen etiket yapıştırılır.
“Trafik Belgesi” onaylanarak hologram yapıştırılır ve bir sonraki muayene tarihi yazılır.
Detaylı bir muayene raporu verilir.
Muayene raporunun bir sonraki muayene tarihine kadar saklanması gerekmektedir.
Ağır Kusurlu: Yapılan muayene sonrasında aracın, tamire ihtiyaç duyulacak derecede eksiklerinin tespit edilmesi halidir.

Bu durumda, aracın muayene raporuna “Geçici Kusurlu” araç etiketi yapıştırılır.
Muayene raporu onaylanmaz ve bu araçlar için muayene tekrarı, bir ay içinde aynı muayene istasyonunda  (gezici istasyonlarda yapılan muayenelerde aynı gezici istasyon ya da gezici istasyonun bağlı bulunduğu ildeki tüm sabit istasyonlarda) ücretsiz olarak yaptırılabilir.
Muayene tekrarında kusuru giderilmediği tespit edilen ya da bir ay içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.
Bir sonraki muayeneye bu raporla gelinmesi zorunludur.
Eksikler giderilmediği sürece muayene tamamlanmış sayılmaz.
Emniyetsiz: Yapılan muayene sonrasında aracın, can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlike oluşturacak derecede kusur ve eksiklerinin tespit edilmesi halidir.

Bu durumda, aracın durumu en yakın “Trafik Zabıtası”na bildirilir.
Aracın “Emniyetsiz” olduğuna dair rapor verilir.
Muayene raporu onaylanmaz ve bu araçlar için muayene tekrarı, bir ay içinde aynı muayene istasyonunda (gezici muayene istasyonlarda yapılan muayenelerde aynı gezici muayene istasyonu ya da gezici muayene istasyonun bağlı bulunduğu ildeki tüm sabit istasyonlarda) ücretsiz olarak yaptırılabilir.
Muayene tekrarında kusuru giderilmediği tespit edilen ya da bir ay içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.
Bir sonraki muayeneye bu raporla gelinmesi zorunludur.
Eksikler giderilmediği sürece muayene tamamlanmış sayılmaz.
Muayene tekrarı için verilen 30 günlük süre; izin verilen azami tamir süresidir. Bu süre, araç sahibine veya kullanan kişiye trafikte serbest olarak dolaşma hakkı vermemektedir. Ağır Kusurlu ve Emniyetsiz bulunan tüm araçların, mümkün olan en kısa sürede bu kusurları gidermesi gerekir. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş araçlardan muayenesi Ağır Kusurlu veya Emniyetsiz sonuçlanan araçların muayene raporlarına “Araç Trafiğe Açık Karayollarında Kullanılamaz” ifadesi yazılır.